Hotline: 0977 570 006
Bất Động Sản Bán 24h - Mua Bán & Cho Thuê Nhà Đất

THÔNG TIN BẢN ĐỒ QUY HOẠCH & HÀNH CHÍNH TỈNH TIỀN GIANG

MỤC LỤC NỘI DUNG

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH & HÀNH CHÍNH TỈNH TIỀN GIANG 

Trong bài viết này Batdongsanban24h.com.vn chia sẽ thông tin về Bản Đồ Quy Hoạch & Hành Chính Tỉnh Tiền Giang - Bản Đồ Quy Hoạch TỉnhTiền Giang PDF - Bản Đồ Hành Chính Tỉnh Tiền Giang PDF

TẢI FILE BẢN ĐỒ QUY HOẠCH & HÀNH CHÍNH TỈNH TIỀN GIANG KHỔ LỚN PDF 

THÔNG TIN BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH TIỀN GIANG 

Tỉnh Tiền Giang bao gồm tổng cộng 11 đơn vị hành chính, trong đó có 1 thành phố, 2 thị xã và 8 huyện. Sự phân chia này đặc trưng cho sự đa dạng về quy mô đô thị và nông thôn trong khu vực.

Ở cấp xã, có tổng cộng 172 đơn vị hành chính, bao gồm 8 thị trấn, 22 phường và 142 xã. Sự đa dạng này không chỉ thể hiện sự phong phú về mặt địa lý mà còn phản ánh vai trò quan trọng của cấp xã trong việc quản lý và phát triển cộng đồng địa phương.

Bản Đồ Hành Chính Tỉnh Tiền Giang

Bản Đồ Hành Chính Tỉnh Tiền Giang

THÔNG TIN BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TỈNH TIỀN GIANG 

Dự thảo Quy hoạch của tỉnh Tiền Giang rõ ràng đặt ra những mục tiêu quan trọng, nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện trong cả lĩnh vực kinh tế và địa phương. Trong số những mục tiêu đó, việc trở thành một tỉnh công nghiệp đa ngành nổi bật, bao gồm công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp, là một ưu tiên hàng đầu. Tổng hợp các lĩnh vực này sẽ giúp Tỉnh không chỉ đạt được sự đa dạng mà còn tăng cường vị thế kinh tế trong khu vực.

Tỉnh Tiền Giang cũng hướng đến việc trở thành một trong những trung tâm tăng trưởng quan trọng của vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc nối kết ĐBSCL với vùng Đông Nam Bộ. Điều này không chỉ thúc đẩy sự phát triển kinh tế mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hội nhập và phát triển bền vững của khu vực.

Trong khi nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng và đặc trưng, Tỉnh Tiền Giang đồng thời đặt mục tiêu phát triển ngành du lịch, hướng đến việc trở thành một trung tâm du lịch cấp quốc gia. Điều này bao gồm việc khai thác tiềm năng du lịch của vùng, đồng thời góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong lĩnh vực du lịch.

Kinh tế biển và đô thị được xem xét là những động lực quan trọng, chú trọng vào việc kích thích tăng trưởng kinh tế toàn diện của Tỉnh Tiền Giang.

Bản Đồ Quy Hoạch Tỉnh Tiền Giang

Bản Đồ Quy Hoạch Tỉnh Tiền Giang

THÔNG TIN ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TỈNH TIỀN GIANG 

Các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, môi trường, kết cấu hạ tầng, và đảm bảo quốc phòng, an ninh được đặt ra trong quy hoạch cho tỉnh Tiền Giang không chỉ là mục tiêu, mà còn là cam kết vững chắc của tỉnh trong việc định hình và phát triển đa ngành, đồng thời duy trì một tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và cải thiện chất lượng cuộc sống cho cư dân. Cụ thể như sau:

 • Tăng trưởng Kinh tế:

Mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế đặt ra là từ 8,0 - 9,0%/năm trong giai đoạn 2026 - 2030, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc phát triển kinh tế bền vững.

 • Chất lượng Cuộc sống:

Mục tiêu GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 140 - 145 triệu đồng vào năm 2030, nhấn mạnh vào việc nâng cao mức sống của cư dân tỉnh.

 • Đô thị hóa và Nông thôn mới:

Tỷ lệ đô thị hóa mục tiêu là khoảng 45 - 47% vào năm 2030, phản ánh sự phát triển và hiện đại hóa của đô thị trong tỉnh.

Cam kết hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới để cải thiện điều kiện sống và cơ cấu kinh tế nông thôn.

 • Phát triển Kinh tế Số:

Thúc đẩy kinh tế số với mục tiêu đóng góp 15% vào năm 2025 và 25% vào năm 2030, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến phát triển kinh tế số, công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo.

 • Giảm Nghèo và Bất bình đẳng:

Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,1% vào năm 2025 và 0,7% vào năm 2030, phản ánh mục tiêu rõ ràng trong việc cải thiện điều kiện sống và giảm bất bình đẳng xã hội.

Tất cả những mục tiêu này không chỉ là cam kết mạnh mẽ của tỉnh Tiền Giang mà còn là nền tảng cho sự phát triển toàn diện và bền vững, nhằm tạo ra một cộng đồng phồn thịnh và phát triển.

Bản Đồ Quy Hoạch Sử Dụng Đất Tỉnh Tiền Giang

Bản Đồ Quy Hoạch Sử Dụng Đất Tỉnh Tiền Giang

THÔNG TIN VỊ TRÍ ĐỊA LÝ TỈNH TIỀN GIANG 

Tỉnh Tiền Giang có vị trí địa lý nằm trong khoảng tọa độ từ 105°49'07" đến 106°48'06" kinh độ Đông và từ 10°12'20" đến 10°35'26" vĩ độ Bắc. Tình hình địa lý của tỉnh được mô tả như sau:

 • Phía Đông: Tiếp giáp với Thành phố Hồ Chí Minh và Biển Đông, thể hiện sự kết nối với trung tâm lớn của khu vực và quan hệ với biển cả.
 • Phía Tây: Giới hạn với tỉnh Đồng Tháp, đặt ra một khía cạnh địa lý quan trọng về mặt kết nối và tương tác vùng lân cận.
 • Phía Nam: Tiếp giáp với tỉnh Bến Tre và tỉnh Vĩnh Long, thể hiện sự giao thoa và tương tác với các địa phương trong vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.
 • Phía Bắc: Giới hạn với tỉnh Long An, đặt ra một liên kết địa lý quan trọng với các tỉnh miền Bắc, đồng thời thể hiện đa dạng về mặt kinh tế và văn hóa.

Vị trí địa lý của Tỉnh Tiền Giang không chỉ là cơ sở để phát triển kinh tế đa ngành mà còn là điểm nối quan trọng trong hệ thống giao thông và phát triển đối ngoại của khu vực miền Nam Việt Nam.

Vị Trí Tỉnh Tiền Giang

Vị Trí Tỉnh Tiền Giang

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ MỸ THO 

Thành phố Mỹ Tho, tọa lạc ở trung tâm tỉnh Tiền Giang và thuộc khu vực bắc sông Tiền, có vị trí địa lý chi tiết như sau:

 • Phía Đông và Phía Bắc: Giáp với huyện Chợ Gạo, thể hiện sự liên kết với các địa phương ở phía đông và bắc.
 • Phía Tây: Tiếp giáp với huyện Châu Thành, đặt ra một khía cạnh địa lý quan trọng về mặt hợp nhất và giao thoa vùng miền.
 • Phía Nam: Giáp với huyện Châu Thành của tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre, thể hiện sự kết nối với các địa phương miền Nam và vai trò quan trọng trong mạng lưới phát triển kinh tế.

Thành phố Mỹ Tho được chia thành 17 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 11 phường (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Tân Long) và 6 xã (Đạo Thạnh, Trung An, Mỹ Phong, Tân Mỹ Chánh, Thới Sơn, Phước Thạnh), thể hiện sự đa dạng và sự phát triển trong cả các khu vực đô thị và nông thôn của thành phố.

Bản Đồ Quy Hoạch Hành Chính Thành Phố Mỹ Tho

Bản Đồ Quy Hoạch Hành Chính Thành Phố Mỹ Tho

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HÀNH CHÍNH THỊ XÃ GÒ CÔNG 

Thị xã Gò Công, tọa lạc ở phía đông tỉnh Tiền Giang, có vị trí địa lý chi tiết như sau:

 • Phía Đông và Phía Nam: Giáp với huyện Gò Công Đông, thể hiện sự gắn kết với các địa phương ở phía đông và nam.
 • Phía Tây: Tiếp giáp với huyện Gò Công Tây và huyện Châu Thành của tỉnh Long An, thể hiện mối liên kết và giao thoa vùng miền cũng như sự quan trọng của thị xã trong cả khu vực lân cận.
 • Phía Bắc: Giáp với huyện Cần Đước, tỉnh Long An, qua sông Vàm Cỏ, thể hiện sự kết nối với các địa phương bắc sông và tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông và phát triển kinh tế.

Thị xã Gò Công được chia thành 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 5 phường (1, 2, 3, 4, 5) và 7 xã (Long Chánh, Long Hoà, Long Hưng, Long Thuận, Bình Đông, Bình Xuân, Tân Trung), thể hiện sự đa dạng và sự phát triển ở cả các khu vực đô thị và nông thôn của thị xã.

Bản Đồ Quy Hoạch Hành Chính Thị Xã Gò Công

Bản Đồ Quy Hoạch Hành Chính Thị Xã Gò Công

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HÀNH CHÍNH THỊ XÃ CAI LẬY 

Thị xã Cai Lậy, tọa lạc ở phía tây tỉnh Tiền Giang, có vị trí địa lý chi tiết như sau:

 • Phía Đông: Giáp với huyện Châu Thành, thể hiện mối liên kết với địa phương ở phía đông.
 • Phía Tây và Phía Nam: Tiếp giáp với huyện Cai Lậy, thể hiện sự hội nhập và giao thoa vùng miền trong nội ô tỉnh.
 • Phía Bắc: Giáp với huyện Tân Phước, thể hiện sự liên kết với địa phương ở phía bắc.

Thị xã Cai Lậy được chia thành 16 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 6 phường (1, 2, 3, 4, 5, Nhị Mỹ) và 10 xã (Long Khánh, Mỹ Hạnh Đông, Mỹ Hạnh Trung, Mỹ Phước Tây, Nhị Quý, Phú Quý, Tân Bình, Tân Hội, Tân Phú, Thanh Hoà), thể hiện sự đa dạng và sự phát triển ở cả các khu vực đô thị và nông thôn của thị xã.

Bản Đồ Quy Hoạch Hành Chính Thị Xã Cai Lậy

Bản Đồ Quy Hoạch Hành Chính Thị Xã Cai Lậy

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HÀNH CHÍNH HUYỆN CÁI BÈ 

Huyện Cái Bè, nằm ở phía tây của tỉnh Tiền Giang và bên bờ phía bắc của cầu Mỹ Thuận, đóng vai trò quan trọng là cửa ngõ đi vào thành phố Vĩnh Long và toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Vị trí địa lý của huyện Cái Bè được mô tả chi tiết như sau:

 • Phía Đông: Giáp với huyện Cai Lậy, thể hiện sự kết nối với địa phương ở phía đông.
 • Phía Tây: Tiếp giáp với huyện Cao Lãnh và huyện Tháp Mười, thuộc tỉnh Đồng Tháp, thể hiện mối quan hệ cộng đồng và hội nhập vùng miền.
 • Phía Nam: Giáp với thành phố Vĩnh Long và huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, cùng với huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Điều này thể hiện sự liên kết mạnh mẽ với các địa phương lân cận và vai trò quan trọng trong mạng lưới phát triển kinh tế và xã hội.
 • Phía Bắc: Giáp với huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, thể hiện mối liên kết với địa phương ở phía bắc và sự đa dạng vùng miền.

Huyện Cái Bè được chia thành 25 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Cái Bè (huyện lỵ) và 24 xã (An Cư, An Hữu, An Thái Đông, An Thái Trung, Đông Hòa Hiệp, Hậu Mỹ Bắc A, Hậu Mỹ Bắc B, Hậu Mỹ Phú, Hậu Mỹ Trinh, Hậu Thành, Hòa Hưng, Hòa Khánh, Mỹ Đức Đông, Mỹ Đức Tây, Mỹ Hội, Mỹ Lợi A, Mỹ Lợi B, Mỹ Lương, Mỹ Tân, Mỹ Trung, Tân Hưng, Tân Thanh, Thiện Trí, Thiện Trung). Điều này thể hiện sự đa dạng và sự phát triển ở cả các khu vực đô thị và nông thôn của huyện.

Bản Đồ Quy Hoạch Hành Chính Huyện Cái Bè

Bản Đồ Quy Hoạch Hành Chính Huyện Cái Bè

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HÀNH CHÍNH HUYỆN CAI LẬY 

Huyện Cai Lậy, nằm ở phía tây của tỉnh Tiền Giang, có vị trí địa lý chi tiết như sau:

 • Phía Đông: Giáp với huyện Châu Thành, huyện Tân Phước và thị xã Cai Lậy, thể hiện sự liên kết mạnh mẽ với các địa phương ở phía đông.
 • Phía Tây: Tiếp giáp với huyện Cái Bè, thể hiện sự giao thoa và hội nhập vùng miền trong nội ô tỉnh.
 • Phía Nam: Giáp với huyện Chợ Lách và huyện Châu Thành của tỉnh Bến Tre, cùng với huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long. Điều này thể hiện sự kết nối và quan trọng trong việc phát triển kinh tế và xã hội trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
 • Phía Bắc: Giáp với huyện Tân Thạnh của tỉnh Long An, thể hiện mối liên kết với địa phương ở phía bắc và đa dạng về mặt vùng miền.

Huyện Cai Lậy được chia thành 16 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Bình Phú (huyện lỵ) và 15 xã (Cẩm Sơn, Hiệp Đức, Hội Xuân, Long Tiên, Long Trung, Mỹ Long, Mỹ Thành Bắc, Mỹ Thành Nam, Ngũ Hiệp, Phú An, Phú Cường, Phú Nhuận, Tam Bình, Tân Phong, Thạnh Lộc). Điều này thể hiện sự đa dạng và sự phát triển ở cả các khu vực đô thị và nông thôn của huyện.

Bản Đồ Quy Hoạch Hành Chính Huyện Cai Lậy

Bản Đồ Quy Hoạch Hành Chính Huyện Cai Lậy

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HÀNH CHÍNH HUYỆN CHÂU THÀNH 

Huyện Châu Thành, nằm ở vị trí trung tâm của tỉnh Tiền Giang, có vị trí địa lý chi tiết như sau:

 • Phía Đông: Giáp với thành phố Mỹ Tho và huyện Chợ Gạo, thể hiện mối quan hệ chặt chẽ với đô thị và địa phương lân cận.
 • Phía Tây: Tiếp giáp thị xã Cai Lậy và huyện Cai Lậy, thể hiện sự giao thoa và mối liên kết với các địa phương trong nội ô tỉnh.
 • Phía Nam: Giáp với huyện Châu Thành của tỉnh Bến Tre, thể hiện sự kết nối và tương tác vùng miền trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
 • Phía Bắc: Giáp với huyện Tân Phước và thành phố Tân An của tỉnh Long An, thể hiện sự liên kết với các địa phương ở phía bắc và đa dạng về mặt vùng miền.

Huyện Châu Thành được chia thành 23 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Tân Hiệp (huyện lỵ) và 22 xã (Bàn Long, Bình Đức, Bình Trưng, Điềm Hy, Đông Hòa, Dưỡng Điềm, Hữu Đạo, Kim Sơn, Long An, Long Định, Long Hưng, Nhị Bình, Phú Phong, Song Thuận, Tam Hiệp, Tân Hội Đông, Tân Hương, Tân Lý Đông, Tân Lý Tây, Thân Cửu Nghĩa, Thạnh Phú, Vĩnh Kim). Điều này thể hiện sự đa dạng và sự phát triển ở cả các khu vực đô thị và nông thôn của huyện.

Bản Đồ Quy Hoạch Hành Chính Huyện Châu Thành

Bản Đồ Quy Hoạch Hành Chính Huyện Châu Thành

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HÀNH CHÍNH HUYỆN CHỢ GẠO 

Huyện Chợ Gạo, nằm ở phía đông tỉnh Tiền Giang, có vị trí địa lý chi tiết như sau:

 • Phía Đông: Giáp với huyện Gò Công Tây, thể hiện sự liên kết và mối quan hệ chặt chẽ với địa phương ở phía đông.
 • Phía Tây: Tiếp giáp thành phố Mỹ Tho và huyện Châu Thành, thể hiện sự giao thoa và tương tác với các đô thị và địa phương lân cận.
 • Phía Nam: Giáp với huyện Tân Phú Đông và huyện Châu Thành, cùng với huyện Bình Đại thuộc tỉnh Bến Tre. Điều này thể hiện sự kết nối mạnh mẽ với khu vực phía nam và tương tác với địa phương lân cận.
 • Phía Bắc: Giáp với thành phố Tân An và huyện Châu Thành thuộc tỉnh Long An, thể hiện mối liên kết với các đô thị và địa phương ở phía bắc.

Huyện Chợ Gạo được chia thành 19 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Chợ Gạo (huyện lỵ) và 18 xã (An Thạnh Thủy, Bình Ninh, Đăng Hưng Phước, Hòa Định, Hòa Tịnh, Long Bình Điền, Lương Hòa Lạc, Mỹ Tịnh An, Bình Phan, Bình Phục Nhứt, Phú Kiết, Quơn Long, Song Bình, Tân Bình Thạnh, Tân Thuận Bình, Thanh Bình, Trung Hòa, Xuân Đông). Điều này thể hiện sự đa dạng và sự phát triển ở cả các khu vực đô thị và nông thôn của huyện.

Bản Đồ Quy Hoạch Hành Chính Huyện Chợ Gạo

Bản Đồ Quy Hoạch Hành Chính Huyện Chợ Gạo

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HÀNH CHÍNH HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG 

Huyện Gò Công Đông, nằm ở phía đông của tỉnh Tiền Giang, có vị trí địa lý chi tiết như sau:

 • Phía Đông: Giáp với huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh và biển Đông, thể hiện mối quan hệ và tương tác với khu vực đô thị và biển phía đông.
 • Phía Tây: Tiếp giáp thị xã Gò Công và huyện Gò Công Tây, thể hiện sự kết nối và mối quan hệ chặt chẽ với các địa phương trong nội ô tỉnh.
 • Phía Nam: Giáp với huyện Tân Phú Đông, thể hiện sự liên kết với các đô thị và vùng miền phía nam.
 • Phía Bắc: Giáp với huyện Cần Đước của tỉnh Long An, thể hiện mối liên kết và tương tác với địa phương lân cận ở phía bắc.

Huyện Gò Công Đông được chia thành 13 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn (Tân Hòa - huyện lỵ, Vàm Láng) và 11 xã (Bình Thành, Bình Nghị, Gia Thuận, Kiểng Phước, Phước Trung, Tân Điền, Tân Đông, Tân Phước, Tân Tây, Tân Thành, Tăng Hòa). Điều này thể hiện sự đa dạng và sự phát triển ở cả các khu vực đô thị và nông thôn của huyện.

Bản Đồ Quy Hoạch Hành Chính Huyện Gò Công Đông

Bản Đồ Quy Hoạch Hành Chính Huyện Gò Công Đông

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HÀNH CHÍNH HUYỆN GÒ CÔNG TÂY 

Huyện Gò Công Tây, nằm ở phía đông của tỉnh Tiền Giang, có vị trí địa lý chi tiết như sau:

 • Phía Đông: Giáp với thị xã Gò Công và huyện Gò Công Đông, thể hiện mối quan hệ chặt chẽ và tương tác với các địa phương trong nội ô tỉnh.
 • Phía Tây: Tiếp giáp với huyện Chợ Gạo, thể hiện sự kết nối và mối liên kết với các địa phương trong tỉnh.
 • Phía Nam: Giáp với huyện Tân Phú Đông, thể hiện sự liên kết và tương tác vùng miền trong khu vực.
 • Phía Bắc: Giáp với huyện Châu Thành của tỉnh Long An, thể hiện mối liên kết với các đô thị và địa phương ở phía bắc.

Huyện Gò Công Tây được chia thành 13 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Vĩnh Bình (huyện lỵ) và 12 xã (Bình Nhì, Bình Phú, Bình Tân, Đồng Sơn, Đồng Thạnh, Long Bình, Long Vĩnh, Thành Công, Thạnh Nhựt, Thạnh Trị, Vĩnh Hựu, Yên Luông). Điều này thể hiện sự đa dạng và sự phát triển ở cả các khu vực đô thị và nông thôn của huyện.

Bản Đồ Quy Hoạch Hành Chính Huyện Gò Công Tây

Bản Đồ Quy Hoạch Hành Chính Huyện Gò Công Tây

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HÀNH CHÍNH HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG 

Huyện Tân Phú Đông, nằm ở phía đông nam tỉnh Tiền Giang, có vị trí địa lý chi tiết như sau:

 • Phía Đông: Giáp biển Đông, thể hiện sự liên kết mạnh mẽ với khu vực ven biển và tiềm năng phát triển kinh tế biển.
 • Phía Tây và Phía Nam: Giáp với huyện Bình Đại của tỉnh Bến Tre, thể hiện sự liên kết và tương tác với vùng miền phía tây và phía nam.
 • Phía Bắc: Giáp với huyện Chợ Gạo, huyện Gò Công Tây và huyện Gò Công Đông của tỉnh Tiền Giang, thể hiện sự giao thoa và mối quan hệ chặt chẽ với các địa phương trong nội ô tỉnh.

Huyện Tân Phú Đông được chia thành 6 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 6 xã (Phú Đông, Phú Tân, Phú Thạnh - huyện lỵ, Tân Phú, Tân Thạnh và Tân Thới). Điều này thể hiện sự đa dạng và sự phát triển ở cả các khu vực đô thị và nông thôn của huyện.

Bản Đồ Quy Hoạch Hành Chính Huyện Tân Phú Đông

Bản Đồ Quy Hoạch Hành Chính Huyện Tân Phú Đông

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HÀNH CHÍNH HUYỆN TÂN PHƯỚC 

Huyện Tân Phước, nằm ở phía bắc của tỉnh Tiền Giang, có vị trí địa lý chi tiết như sau:

 • Phía Đông: Giáp với thành phố Tân An và huyện Thủ Thừa thuộc tỉnh Long An, thể hiện sự liên kết và mối quan hệ với các đô thị và địa phương ở phía đông.
 • Phía Tây: Tiếp giáp với huyện Cai Lậy và huyện Tân Thạnh của tỉnh Long An, thể hiện mối quan hệ chặt chẽ và tương tác với các địa phương lân cận ở phía tây.
 • Phía Nam: Giáp với thị xã Cai Lậy và huyện Châu Thành, thể hiện sự liên kết và mối quan hệ chặt chẽ với các đô thị và địa phương trong tỉnh.
 • Phía Bắc: Giáp với huyện Thạnh Hóa của tỉnh Long An, thể hiện sự liên kết và tương tác với địa phương ở phía bắc.

Huyện Tân Phước được chia thành 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Mỹ Phước (huyện lỵ) và 11 xã (Hưng Thạnh, Phú Mỹ, Phước Lập, Tân Hòa Đông, Tân Hòa Tây, Tân Hòa Thành, Tân Lập 1, Tân Lập 2, Thạnh Hòa, Thạnh Mỹ, Thạnh Tân). Điều này thể hiện sự đa dạng và sự phát triển ở cả các khu vực đô thị và nông thôn của huyện.

Bản Đồ Quy Hoạch Hành Chính Huyện Tân Phước

Bản Đồ Quy Hoạch Hành Chính Huyện Tân Phước

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến bài viết này để nhận thông tin chi tiết tư vấn có thể quý khách hàng vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới nhân viên sẽ liên hệ trao đổi trong thời gian sớm nhất. 

CÁC DỰ ÁN LIÊN QUAN

 

Mua Bán Nhà Đất : Long An | Củ Chi | Đức Hoà | Đức Huệ | Gò Công 

Mua Bán Căn Hộ Chung Cư : Quận 12 | 8x Plus | Opal Skyline | Thuận An | Bình Dương

Cho Thuê Căn Hộ Chung Cư : Opal Skyline | Thuận An | Bình Dương

Cho Thuê Kho Xưởng : Long An 

0977 570 006